W EU-Cert Sp. z o.o. tworzymy zgrany zespół ludzi, którzy swoją pracę wykonują z pasją i zaangażowaniem. Możesz zostać jego częścią i razem z nami rozwijać swoją karierę zawodową jako:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stanowisko: Inspektor

Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

·       znajomość jednego lub kilku zagadnień stanowiących przedmiot działania Jednostki certyfikującej:

 • rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/945,
 • dyrektywy (MED) 2014/90/UE,
 • dyrektywy (PED) 2014/68/UE,
 • rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/425,
 • Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z jednym z systemów określonych w załączniku V Rozporządzenia nr 305/2011,
 • procesów spawalniczych wg. ISO 3834, PN-EN 15085-2.

·       wykształcenie wyższe techniczne;

·       dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

·       min. 3-letnie doświadczenie zawodowe;

·       prawo jazdy kat. B;

Mile widziane:

 • doświadczenie w przeprowadzaniu inspekcji / audytów;
 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17020;
 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17021-1;
 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17024;
 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025;
 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065;

Zakres zadań́ wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja procesów certyfikacji/oceny zgodności w zakresie posiadanych kompetencji;
 • kontakt z klientami krajowymi i zagranicznymi podczas realizacji procesów certyfikacji/oceny zgodności;
 • kontakt z laboratoriami oraz ekspertami zewnętrznymi prowadzącymi oceny/badania, organizacja i nadzór ich pracy,
 • prowadzenie inspekcji, audytów systemów zarządzania w miejscu wytwarzania wyrobów/prowadzenia procesów.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stanowisko: Audytor Systemów Zarządzania

Miejsce pracy: Cała Polska

Wymagania:

 • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu audytów systemów zarządzania np.: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 lub ISO 13485 – inne normy będą̨ dodatkowym atutem,
 • certyfikat audytora wiodącego w powyższych systemach zarządzania,
 • wykształcenie wyższe techniczne;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie będzie dodatkowym atutem,
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe;
 • prawo jazdy kat. B;

Mile widziane:

 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17020;
 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17021-1;
 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17024;
 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025;
 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065;

Zakres zadań́ wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie audytów w rama posiadanych kompetencji;
 • pozyskiwanie klientów na usługi certyfikacyjne.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stanowisko: Audytor ds. Certyfikacji Wyrobów Medycznych MDR/IVD

Miejsce pracy: Gdańsk (do uzgodnienia)

Wymagania:

 • znajomość rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/746 (IVDR) oraz 2017/745 (MDR);
 • wykształcenie wyższe profilowe (tytuł mgr lub równoważny) na kierunkach: analityka medyczna, diagnostyka laboratoryjna, medycyna laboratoryjna, biotechnologia, inżynieria biomedyczna, inżynieria mechaniczna, inżynieria elektroniczna, elektrotechnika lub pokrewne;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • min. 4-letnie doświadczenie zawodowe;
 • prawo jazdy kat. B;

Mile widziane:

 • znajomość́ normy PN-EN ISO 13485:2016 dotyczącej systemu zarządzania jakością̨ dla wyrobów medycznych,
 • doświadczenie w przeprowadzaniu inspekcji / audytów;
 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17020;
 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17021-1;
 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17024;
 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025;
 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065;

Zakres zadań́ wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja procesów certyfikacji/oceny zgodności w zakresie posiadanych kompetencji;
 • kontakt z klientami krajowymi i zagranicznymi podczas realizacji procesów certyfikacji/oceny zgodności;
 • kontakt z laboratoriami oraz ekspertami zewnętrznymi prowadzącymi oceny/badania, organizacja i nadzór ich pracy i terminowości,
 • prowadzenie inspekcji, audytów systemu zarządzania jakością̨ w miejscu wytwarzania wyrobów/prowadzenia procesów.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Praca w EU-Cert Sp. z o.o. to m. in.:

 • stabilne zatrudnienie,
 • młody, pełen pasji i wzajemnego wsparcia oraz dynamicznie rozwijający się̨ zespół,
 • elastyczny czas pracy, możliwość́ pracy zdalnej,
 • nowoczesne narzędzia i metody pracy,
 • możliwości rozwoju zawodowego,
 • prywatna opieka medyczna,
 • w pełni finansowana karta sportowa.

Jeśli spełniasz powyższe wymagania i jesteś zmotywowany, aby do nas dołączyć prześlij Swoje CV na adres office@eucert.pl.
Czekamy na Ciebie!

Przesłanie do EU-Cert Sp. z o.o. danych osobowych w zakresie szerszym, niż̇ określony w Kodeksie pracy, stanowi zgodę̨ na przetwarzanie tych danych przez EU-Cert Sp. z o.o. w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego.