Formularz kontaktowy

Możesz się z nami skontaktować, wypełniając ten formularz.Kontakt

EU-Cert Sp. z o. o.

office@eucert.pl

Karola Szymanowskiego 12/U6, Gdańsk 80-282, Polska

NIP: 5851497842, REGON: 522458663
KRS: 0000980050 - Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez  Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 60.000,00 zł

Konta bankowe:
(PLN) 61 1020 4900 0000 8102 3455 9863
(EUR) 28 1020 4900 0000 8302 3455 9874
(USD) 92 1020 4900 0000 8502 3455 9885
Kod SWIFT/BIC PKO Banku Polskiego SA: BPKOPLPW

EU-Cert Sp. z o.o. nie korzysta z żadnych form wsparcia finansowego z tytułu projektów badawczych, dofinansowania państwa, projektów celowych i innych finansowanych z budżetu państwa, Unii Europejskiej, organizacji prywatnych albo publicznych krajowych lub międzynarodowych.