1. Grupy wyrobów objęte zakresem akredytacji/notyfikacji jednostki Eu-Cert Sp. z o.o.

  EU-Cert Sp. z o. o. posiada akredytację PCA w zakresie Rozporządzenia (UE) 2019/945 dla dronów przeznaczonych do eksploatacji w kategorii otwartej oraz dodatków do jednoznacznej zdalnej identyfikacji.

  Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/945, bezzałogowe systemy latające muszą spełniać wymagania przed wprowadzeniem ich na rynek UE. Producenci zapewniają, że ich produkty spełniają zasadnicze wymagania bezpieczeństwa.

  Jednostka notyfikowana musi być zaangażowana w procedury oceny zgodności w przypadku bezzałogowych statków powietrznych klasy 1, klasy 2 i klasy 3 oraz może być zaangażowana w przypadku bezzałogowych statków powietrznych klasy 0, klasy 4 i dodatków. Nasz proces oceny zgodności opiera się na wymaganiach Unii Europejskiej. Nasze działania w zakresie badań i certyfikacji obejmują systemy bezzałogowych statków powietrznych kategorii otwartej oraz dodatki do rozporządzenia.

  EU-Cert Sp. z o. o. jako niezależna strona trzecia posiada kompetencje do oceny zgodności w przypadku bezzałogowych statków powietrznych w kategorii otwartej klasy C0, C1, C2, C3, C4 oraz elementy do jednoznacznej zdalnej identyfikacji.

 2. Procedury oceny zgodności objęte zakresem akredytacji/notyfikacji jednostki EU-Cert sp. z o.o.

  EU-Cert Sp. z o.o. w obszarze Rozporządzenie 2019/945 prowadzi procesy oceny zgodności według następujących modułów:

  • Ocena zgodności Moduły B i C - Badanie typu UE i zgodność z typem na podstawie wewnętrznej kontroli produkcji.

  Ponieważ rozporządzenie w UE jest w okresie przejściowym,  notyfikacje jednostek prowadzące wyżej wymienione oceny są w toku.