1. Grupy wyrobów objęte zakresem akredytacji/notyfikacji jednostki EU-Cert Sp. z o.o.

  EU-Cert Sp. z o.o. jako jednostka notyfikowana dysponuje kompetencjami do realizowania procesów oceny zgodności z wymaganiami Rozporządzenia
  UE 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej dla następujących grup wyrobów:

  • Sprzęt wspomagający pływalność
  • Sprzęt zapewniający ochronę klatki piersiowej i pachwin
  • Sprzęt zapewniający ochronę oczu
  • Sprzęt zapewniający ochronę twarzy
  • Sprzęt zapewniający ochronę stóp, nóg i ochronę przed poślizgiem
  • Sprzęt zapewniający ogólną ochronę ciała (odzież)
  • Sprzęt zapewniający ochronę rąk i ramion
  • Sprzęt zapewniający ochronę rąk i ramion przed czynnikami chemicznymi
  • Sprzęt zapewniający ochronę głowy
  • Sprzęt zapewniający ochronę przed zimnem [> -50 °C]
  • Sprzęt zapewniający ochronę przed zimnem [zimno > -50 °C], [ekstremalne zimno <-50 °C]
  • Sprzęt zapewniający ochronę przed ciepłem [<100 °C]
  • Sprzęt zapewniający ochronę przed ciepłem [> 100 °C oraz ogień i płomień]
  • Sprzęt zapewniający ochronę przed ciepłem [Ciepło <100 °C], [Ciepło > 100° C i ogień]
  • Sprzęt ochrony układu oddechowego
  • Sprzęt chroniący przed utonięciem
  • Sprzęt chroniący przed porażeniem prądem elektrycznym
  • Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości
  • Sprzęt chroniący przed czynnikami biologicznymi
  • Sprzęt chroniący przed zagrożeniami mechanicznymi
  • Sprzęt chroniący przed poślizgiem
  • Sprzęt chroniący przed substancjami i mieszaninami, które są niebezpieczne dla zdrowia
  • Sprzęt chroniący przed czynnikami chemicznymi
  • Sprzęt chroniący przed urazami wynikającymi z aktywności sportowej
  • Specjalistyczne obszary kompetencji: odzież ochronna do stosowania w spawalnictwie i procesach pokrewnych
  • Specjalistyczne obszary kompetencji: ubrania strażackie
  • Specjalistyczne obszary kompetencji: sprzęt ochronny do nurkowania

 2. Procedury oceny zgodności objęte zakresem akredytacji/notyfikacji jednostki EU-Cert sp. z o.o.

  W ramach rozporządzenia (UE) 2016/425 możemy przeprowadzać procesy oceny zgodności w następującym zakresie:

  • Badanie typu UE – moduł B,
  • Nadzorowane kontrole produktu w losowych odstępach czasu – moduł C2,
  • Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji – moduł D.