1. Grupy wyrobów objęte zakresem akredytacji/notyfikacji jednostki Eu-Cert Sp. z o.o.

  EU-Cert Sp. z o.o. jako jednostka notyfikowana dysponuje kompetencjami do realizowania procesów oceny zgodności z wymaganiami Dyrektywy PED dla następujących grup wyrobów:

  Zbiorniki ciśnieniowe PN-EN 13445-1:2021-10
  PN-EN 13445-2:2021-10
  PN-EN 13445-1:2021-10
  PN-EN 13445-2:2021-10
  PN-EN 13445-3:2021-10
  PN-EN 13445-4:2021-10
  PN-EN 13445-5:2021-10
  PN-EN 14276-1:2020-07
  Pompy cieplne PN-EN 14276-1:2020-07
  Chłodnictwo przemysłowe PN-EN 14276-1:2020-07
  PN-EN 378-1+A1:2021-03
  PN-EN 378-2:2017-03
  Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów przesyłania wody PN-EN 13480-1:2017-10
  Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne PN-EN 13480-2:2017-10
  PN-EN 13480-3:2017-10
  PN-EN 13480-4:2017-10
  PN-EN 13480-5:2017-10
  Kołnierze, złącza i połączenia PN-EN 1092-1:2018-08
  PN-EN 1092-3:2008
  PN-EN 1092-4:2005
  PN-EN 1591-1:2014-04
  Zawory. Zagadnienia ogólne PN-EN 13397:2004
  Zawory ciśnieniowe PN-EN 1349:2010
  Zawory zasuwowe PN-EN 1984:2010
  Inne elementy rurociągów PN-EN 14917+A1:2012
  Kotły i wymienniki ciepła PN-EN 12953-1:2012
  PN-EN 12953-2:2012
  PN-EN 12953-3:2016-06
  PN-EN 12953-4:2018-05
  PN-EN 12953-5:2020-08
  PN-EN 12953-6:2011
  Elektrownie. Zagadnienia ogólne PN-EN 12953-3:2016-06
  Procesy spawalnicze PN-EN ISO 15614-1:2017-08
  PN-EN ISO 15614-2:2008
  PN-EN ISO 15614-3:2009
  PN-EN ISO 15614-5:2008
  PN-EN ISO 15614-6:2008
  PN-EN ISO 15614-7:2020-04
  PN-EN ISO 15614-8:2016-06
  PN-EN ISO 15613:2006
  PN-EN ISO 15612:2018-09
  AD 2000 – Merkblatt HP2/1
  Lutowanie miękkie i lutowanie twarde PN-EN 13134:2004
  Pompy cieplne PN-EN 378-1+A1:2021-03
  PN-EN 378-2:2017-03
  Zbiorniki ciśnieniowe ASME BPVC VIII/1
  AD 2000 - Merkblatt
  WUDT/UC/2003 wyd. 2017
 2. Procedury oceny zgodności objęte zakresem akredytacji/notyfikacji jednostki EU-Cert sp. z o.o.

  EU-Cert Sp. z o.o. w obszarze Dyrektywy PED prowadzi procesy oceny zgodności według następujących modułów:

    Bez systemu jakości   Z systemem jakości
   
  • moduł A2 – Kontrola wewnętrzna produkcji + nadzorowanie oceny końcowej,
  • moduł B – badanie typu projektu WE,
  • moduł B – badanie typu produkcji WE,
  • moduł C2 – zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowaną kontrolę urządzeń ciśnieniowych w losowych odstępach czasu,
  • moduł F – zgodność z typem w oparciu o weryfikację urządzeń ciśnieniowych,
  • moduł G – zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową,
   
  • moduł D – zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji,
  • moduł D1 – zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji,
  • moduł E – zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości urządzeń ciśnieniowych,
  • moduł E1 – zapewnienie jakości kontroli i badania gotowych urządzeń ciśnieniowych,
  • moduł H1 – zgodność oparta na pełnym zapewnieniu jakości oraz badaniu projektu,