EU-Cert Sp. z o. o. jest niezależną instytucją uczestniczącą w procesach oceny zgodności i certyfikacji wyrobów. Wykonujemy ocenę wyrobów (certyfikację) na zgodność z następującymi dyrektywami i rozporządzeniami UE:

  • EUCERT/PR/BSP - w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/945,
  • EUCERT/PR/MED - w sprawie wyposażenia morskiego na zgodność z dyrektywą (MED) 2014/90/UE,
  • EUCERT/PR/PED - w sprawie urządzeń ciśnieniowych na zgodność z dyrektywą (PED) 2014/68/UE,
  • EUCERT/PR/PPER - w sprawie środków ochrony indywidualnej na zgodność z Rozporządzeniem (UE) 2016/425,
Wniosek o ocenę zgodności do wyżej wymienionych programów
  • EUCERT/PR/ZKP - w sprawie Zakładowej Kontroli Produkcji  zgodnie z jednym z systemów określonych w załączniku V Rozporządzenia nr 305/2011. Wniosek o ocenę zgodności ZKP - do pobrania

Program oceny procesów spawalniczych wg. ISO 3834 - EUCERT/PR/WELD

Program oceny procesów spawalniczych wg normy PN-EN 15085-2 - EUCERT/PR/RAIL

Program certyfikacji personelu spawalniczego - EUCERT/PM/CPS wraz listą warunków wstępnych. Wniosek o certyfikację personelu spawalniczego - do pobrania.

Na życzenie Jednostka udostępnia opis praw i obowiązków oraz informację o opłatach, którymi są obciążani wnioskujący i klienci.

Informacja o ważności certyfikatu wydanego przez EU-Cert Sp. z o.o. udostępniana jest na życzenie zainteresowanego po przedstawieniu zapytania w formie pisemnej, zawierającego numer certyfikatu i nazwę posiadacza certyfikatu